OpenDAF

 Zber meraní z podradených systémov
 Distribúcia príkazov na podradené systémy
 Komunikácia s nadradeným systémom
 Prepočet z fyzického rozsahu na inžinierske jednotky a naspäť
 Kontrola rozsahu meraní
 

OpenDAF je softvérový framework umožňujúci stavbu aplikácií na priemyselný zber dát a riadenie. Je postavený na škálovateľnej modulárnej architektúre, ktorá umožňuje jednoduché rozširovanie funkcionality a prevádzku na vložených a serverových platformách. Podporované sú operačné systémy Linux a Windows.

Podporované sú komunikačné protokoly:

  • IEC-60870-5-104
  • IEC-60870-5-101
  • Modbus/TCP
  • Modbus/RTU
  • Modbus/ASCII
  • SNMP

Rozširovanie funkcionality je možné dopĺňaním modulov a služieb. Takto je možné implementovať napr. nový komunikačný protokol, spracovanie meraní, archiváciu, autentifikáciu a podobne.

 

Vaše meno

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Bloková schéma


Blokova schema