T-Industry, s.r.o.

Vývoj hardvéru a softvéru

 

Priemyselná komunikácia


Priemysel si odpradávna vyžadoval integráciu meracích, komunikačných a riadiacich prvkov, ktoré zabezpečovali sofistikované riadenie a komunikáciu. Našou doménou je najmä priemyselná komunikácia či už v rámci jednej technológie a jednej výroby alebo distribuovaná po celom svete. Riadiace a komunikačné moduly ponúkame v prevedení OEM alebo v upravenom prevedení pre konkrétne potreby daného zákazníckeho projektu.

Riadenie osvetlenia


Problematika riešenia osvetlenia v administratívnych budovách, kancelárskych priestoroch, domácnostiach ale aj samotného verejného osvetlenia je v dnešnej dobe veľmi skloňovaná a to nielen z pohľadu typu osvetľovacích prvkov (LED technológie), ale aj z pohľadu funkcionality, manažmentu, komfortu ovládania či interkonektivity týchto systémov svietidiel na platformy inteligentných budov.


 

 

LonWorks Powerline


Technológia LonWorks prináša prvky pre systémy senzorov a aktuátorov inteligentných budov a sofistikovanú technológiu pre power – line komunikáciu. Zber meraných veličín a zasielanie riadiacich príkazov zabezpečuje jedinečný LonTalk protokol.SmartMetering


Spotreba energie je jednou z najväčších nákladových položiek nielen pre firmy, ale i domácnosti. Zber a poskytnutie aktuálnych údajov o spotrebovaných energiách (eklektická energia, teplo) či dodaných médiách (voda, plyn) je doménou SmartMeteringu. Naša ponuka začína jednoduchým produktom pre podružné meranie pre domácnosti, pokračuje manažmentom spotreby (vrátane 15 minútového profilu) a končí sofistikovanými koncentrátormi pre zber a komunikáciu v bytových domoch, priemyselných parkoch a obciach.

 

 

RFID systémy


Všetci sme si už zvykli na bezkontaktnú identifikáciu, autorizáciu či platbu. S RFID sa stretávame v rôznych oblastiach života a práve jednotlivé prvky pre snímanie a využívanie bezkontaktných kariet ponúkame v prevedení OEM alebo v upravenom prevedení pre konkrétne potreby daného zákazníckeho projektu.Vývoj softvéru


Dnešná doba si častokrát vyžaduje sofistikované riešenia prispôsobené potrebám konkrétneho zákazníka (technológie a pod.). Je potrebné ponúknuť ucelenú funkcionalitu s možnosťou interkonetivity s už zavedenými systémami.
Koncového používateľa nezaujímajú jednotlivé moduly a prvky systému, ale výsledné funkčné podoba celého riešenia.

 

Viac ako
0
Typov zariadení

0
Expertov

Viac ako
0+
Zákazníkov

0
Rokov na trhu

T–Industry, s.r.o.

Spoločnosť T–Industry, s.r.o. sa od svojho vzniku sa aktívne zaoberá výskumom a vývojom v oblasti technických vied. K základným doménam patria systémy na meranie, zber, prenos a vyhodnocovanie informácii. K ďalším činnostiam je možné priradiť výskum a vývoj v oblasti priemyselnej automatizácie, informačných a komunikačných technológii, tvorba a implementácia softwaru v širokom rozsahu.

Firma pôsobí v oblasti:
  tvorby špeciálneho monitorovacieho či riadiaceho programového vybavenia
  konštrukcie a implementácie LonWorks sietí
  výstavby infraštruktúry pre inteligentné budovy
  vývoja a výroby elektronických zariadení a iných špecifických zariadení s riadením na báze mikroprocesorov alebo programovacích hradlových polí

 

    Vaše meno

    Váš email (povinné)

    Predmet

    Vaša správa