Text

PDO

Cieľom projektu platformy diaľkových odpočtov (PDO) spoločnosti T-Industry, s.r.o. je priniesť na trh produkt, ktorý umožní jednoducho, bezpečne a presne diaľkovo odpočítavať stavy spotreby energií a médií. Nasadením platformy diaľkových odpočtov sa minimalizujú nedostatky súčasného stavu odpočtu spotreby energií.

Viac


ILOS

Integrovaný systém pre výrobu a logistiku (ILOS), je primárne zameraný na komplexné riešenie logistických problémov. Úlohou systému ILOS je v ktoromkoľvek čase sprístupniť informáciu o polohe a stave tovaru a jeho nosiča výrobcovi, prepravcovi a samozrejme zákazníkovi.

Viac

Text

Text

OpenDAF

OpenDAF – Open Data Acquisition Framework je softvérový framework umožňujúci stavbu aplikácií na priemyselný zber dát a riadenie. Je postavený na škálovateľnej modulárnej architektúre, ktorá umožňuje jednoduché rozširovanie funkcionality a prevádzku na vložených a serverových platformách. Podporované sú operačné systémy Linux a Windows.

Viac


SUZI

SUZI je univerzálny systém zberu, spracovania a distribúcie informácií. Je to modulárny a flexibilne rozšíriteľný systém navrhnutý na riadenie širokého spektra procesov. Uplatnenie si nájde v oblasti energetiky, výroby tovarov, spracovaní vody, doprave, telekomunikáciách a pod.

Viac

Text