Smart Lighting

Problematika riešenia osvetlenia v administratívnych budovách, kancelárskych priestoroch, domácnostiach ale aj samotného verejného osvetlenia je v dnešnej dobe veľmi skloňovaná a to nielen z pohľadu typu osvetľovacích prvkov (LED technológie), ale aj z pohľadu funkcionality, manažmentu, komfortu ovládania či interkonektivity týchto systémov svietidiel na platformy inteligentných budov.
Produkty

Priemyselná komunikácia

Priemysel si odpradávna vyžadoval integráciu meracích, komunikačných a riadiacich prvkov, ktoré zabezpečovali sofistikované riadenie a komunikáciu. Našou doménou je najmä priemyselná komunikácia či už v rámci jednej technológie a jednej výroby alebo distribuovaná po celom svete. Riadiace a komunikačné moduly ponúkame v prevedení OEM alebo v upravenom prevedení pre konkrétne potreby daného zákazníckeho projektu.
Produkty

Smart Metering

Spotreba energie je jednou z najväčších nákladových položiek nielen pre firmy, ale i domácnosti. Zber a poskytnutie aktuálnych údajov o spotrebovaných energiách (eklektická energia, teplo) či dodaných médiách (voda, plyn) je doménou SmartMeteringu. Naša ponuka začína jednoduchým produktom pre podružné meranie pre domácnosti, pokračuje manažmentom spotreby (vrátane 15 minútového profilu) a končí sofistikovanými koncentrátormi pre zber a komunikáciu v bytových domoch, priemyselných parkoch a obciach
Produkty

Industry 4.0

Priemysel 4.0 (štvrtá priemyselná revolúcia) je označenie pre súčasný trend digitalizácie, s ňou súvisiacej automatizácie výroby a zmien na trhu práce, ktoré so sebou prinesie. Je jednou z priorít rozvoja priemyslu v Európe a jej reindustrializácie. My Vám ponúkame rôzne zariadenia a moduly určené pre Priemysel 4.0 (Industry 4.0)
Produkty