Univerzálna inteligentná čítačka pre logistiku

 • Ethernetové pripojenie
 • 3x čítací port s prekladom kódov
 • Rôzne čítacie zariadenie konvertované do jednotného jazyka
 • Ovládače pre čítacie zariadenia aktualizovateľné cez LAN
 • Galvanicky oddelené vstupy/výstupy
 • Montáž na DIN lištu
Univerzálna čítačka patrí medzi HW zariadenia projektu ILOS. Jej základnou funkciou je inteligentné zosnímanie identifikátorov, ktoré sú načítané rôznymi druhmi koncových zariadení. Po ich úspešnom načítaní sú dáta identifikátoru prevedené do jednotného formátu a je k nim priradené presná časová značka a informácia o mieste zosnímania. Tieto dáta sú ukladané do vnútornej pamäte typu FIFO. Komunikácie s nadradeným systémom prebieha pomocou Ethernet pripojenia a jednoduchého protokolu na vrstve TCP. Po vyčítaní dátových položiek je pamäť FIFO postupne uvoľňovaná. Pomocou tohto mechanizmu si čítačka zachováva dáta až do okamžiku správneho vyčítania. Modul disponuje troma univerzálnymi čítacím portami, ktoré sú koncipované ako porty RS232 s napájaním 5VDC. Softvér zariadenia je možné na diaľku aktualizovať a tým získať rozšírenie kompatibility s novými prípojnými koncovými zariadeniami. V základnej ponuke sú podporované ISO 125kHz, HF a UHF RFID a laserové čítačky čiarových kódov. Hlavné výhody pripojenia čítacieho zariadenia do systému cez univerzálnu čítačku:


 • všetky načítané kódy zo všetkých čítacích portov sú uložené do pamäti s presnou časovou značkou
 • univerzálna čítačka napája koncové zariadenie do svojich napájacích limitov
 • jednoduchá možnosť kombinovať koncové čítacie zariadenia – napr. na jednom porte môže byť LF RFID na druhom čítačka čiarových kódov a na poslednom UHF
 • všetky načítané kódy sú prevedené do jednotného protokolu a prenesené vo forme jednotného tagu do nadradeného systému po sieti LAN – SW. integrátor na host strane je nezávislý od konkrétnych vlastností koncového zariadenia, kód dostáva unifikovane
 • možnosť diaľkovej zmeny parametrov čítacieho portu na – vymeniť typ koncového zariadenia napr. z LF RFID na UHF RFID

FEATURES


Bloková schéma


Neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií

  Vaše meno

  Váš email (povinné)

  Predmet

  Vaša správa


  Image