AdvancedIO Phase

 • Meranie napätia a prúdu na fázach L1, L2, L3
 • Meranie činného P, jalového Q a zdanlivého S výkonu
 • Meranie účinníka
 • 4 x spínacie relé
 • Integrovaná Modbus komunikácia
 • Integrovaná MQTT komunikácia
 • WiFi
 • Rádiový modul (voliteľné)
 • Diagnostický/informačný displej
 • Možnosť montáže na DIN lištu
AdvancedIO Phase je kompaktné zariadenie určené na meranie spotreby elektrickej energie meraných zariadení.
AdvancedIO Phase meria fázové napätia (priamo), tečúce prúdy vo fázach (nepriamo) a frekvenciu. Z týchto údajov vie vypočítať jednotlivé výkony, spotrebu zariadenia, alebo dokáže detekovať poruchu na pripojenom zariadení.
AdvancedIO Phase obsahuje štyri spínacie relé kontakty, ktorých maximálny spínací prúd je 5 A a napätie 250 VAC. Môžu byť použité napríklad na spínanie meranej záťaže, prípadne iného prvku v inštalácií.
Celé zariadenie môže byť súčasťou platformy Industry 4.0 a je riadené cez sériové RS485 rozhranie využívajúc priemyselný komunikačný protokol Modbus/RTU, alebo cez ethernetové rozhranie využívajúc priemyselný komunikačný protokol Modbus/TCP. Ethernetové pripojenie má zároveň implementovaný MQTT protokol. Ten umožňuje jednoduché pridanie zariadenia a jeho meraní do už existujúceho IoT systému.
Súčasťou je aj displej s tlačidlami, pomocou ktorých je možné ovládať jednotlivé výstupy manuálne - obsluhou. Zároveň je možné pozorovať stavy vstupov/výstupov v reálnom čase. V prípade potreby bezdrôtovej komunikácie, môže byť použitá komunikácia pomocou Wifi, alebo môže byť zvolená široká škála rádiových modulov z našej ponuky (434 MHz, 868 MHz, Sigfox, NB-IoT, 3G/GSM, LoRaWAN). Výhodou je jednoduchá montáž na DIN lištu.

Zapojenie


Industry4.0 Phase

Monitorovanie spotreby a posielanie dát na MQTT server


Meranie energie

AdvancedIO Phase je súčasť riešenia Industry 4.0 a Smart Metering

Industry

pre viac informácií

Klikni sem

Smart

pre viac informácií

Klikni sem

Ďalšie produkty z platformy Industry 4.0

AdvancedIO

pre viac informácií

Klikni sem

AdvancedIO

pre viac informácií

Klikni sem

AdvancedIO

pre viac informácií

Klikni sem

PD

pre viac informácií

Klikni sem

PD

pre viac informácií

Klikni sem

PD

pre viac informácií

Klikni sem

Ďalšie produkty z platformy Smart Metering

DAV

pre viac informácií

Klikni sem

PD

pre viac informácií

Klikni sem

PD

pre viac informácií

Klikni sem

PD

pre viac informácií

Klikni sem

Neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií

  Vaše meno

  Váš email (povinné)

  Predmet

  Vaša správa

  Image