„Našim cieľom je prinášať pre Vás unikátne riešenia v oblasti informačných a komunikačných technológií podľa Vašich konkrétnych požiadaviek.“

Spoločnosť T-Industry pôsobí na trhu 20 rokov. Sme experti v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja pre smart technológie (Smart City, Smart Metering, Smart Grid), Internet of things a plne prispôsobených hardvérových a softvérových riešení. Za toto obdobie sme mali možnosť dodať naše riešenia a zariadenia pre viac ako sto zákazníkov. S viacerými zákazníkmi spolupracujem viac ako desať rokov. Prezrite si referencie našich spokojných zákazníkov, ktorí už s nami majú pozitívnu skúsenosť. Presvedčte sa sami a staňte sa aj Vy našim spokojným klientom!

Naša spoločnosť sa od svojho vzniku aktívne zaoberá vlastným výskumom a vývojom. Pre našich zákazníkov prinášame „ready-made“ riešenia, ale aj plne prispôsobené technológie postavené na ich špeciálnych a konkrétnych požiadavkách. K základným doménam patria systémy na meranie, zber, prenos a vyhodnocovanie dát a informácii.

K ďalším činnostiam patrí výskum a vývoj v oblasti priemyselnej automatizácie ako sú technológie Priemyslu 4.0, informačných a komunikačných technológii, tvorba a implementácia softvéru širokom rozsahu.

Spoločnosť ponúka skúsenosti v nasledujúcich oblastiach:
Riešenia telemetrie (priemyselné meranie, zber dát & komunikácia)
Otvorená RTLS (realtime locating services) platforma integrovaná s technológiou UWB
Smart city – smart energetická platforma (technológie pre smart grid)
Smart metering (PLC komunikácia, IoT, DATA koncentrátory)
IoT gateways, IoT riešenia („ready-made“ riešenia, výskum a vývoj)
Riešenie pre inteligentné verejné osvetlenie (Apollo platforma)
Zákaznícky vývoj, kooperácia pri výskumných a inovatívnych projektoch

Počas aktívneho pôsobenia na trhu sme získali niekoľko certifikátov a ocenení. Medzi najdôležitejšie medzinárodné patria určite niekoľko násobné Čestné uznania z veľtrhov Amper a MSV Brno či viacero ocenení účasti z kategórie Technologická inovácia v rámci Inovačného činu. Sme držiteľom certifikátu za zavedený systém manažérstva podľa normy ISO 9001:2015/ STN EN ISO9001:2016. Dlhodobo spolupracujeme s inštitúciami vzdelávania, vedy a techniky - slovenské technické univerzity, Slovenská akadémia vied a pod.