„Našim cieľom je prinášať pre Vás unikátne riešenia v oblasti informačných a komunikačných technológií podľa Vašich konkrétnych požiadaviek.“

Spoločnosť T-Industry pôsobí na trhu 20 rokov. Sme experti v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja pre smart technológie (Smart City, Smart Metering, Smart Grid), Internet of things a plne prispôsobených hardvérových a softvérových riešení. Za toto obdobie sme mali možnosť dodať naše riešenia a zariadenia pre viac ako sto zákazníkov. S viacerými zákazníkmi spolupracujem viac ako desať rokov. Prezrite si referencie našich spokojných zákazníkov, ktorí už s nami majú pozitívnu skúsenosť. Presvedčte sa sami a staňte sa aj Vy našim spokojným klientom!

Naša spoločnosť sa od svojho vzniku aktívne zaoberá vlastným výskumom a vývojom. Pre našich zákazníkov prinášame „ready-made“ riešenia, ale aj plne prispôsobené technológie postavené na ich špeciálnych a konkrétnych požiadavkách. K základným doménam patria systémy na meranie, zber, prenos a vyhodnocovanie dát a informácii.

K ďalším činnostiam patrí výskum a vývoj v oblasti priemyselnej automatizácie ako sú technológie Priemyslu 4.0, informačných a komunikačných technológii, tvorba a implementácia softvéru širokom rozsahu.

Spoločnosť ponúka skúsenosti v nasledujúcich oblastiach:
Riešenia telemetrie (priemyselné meranie, zber dát & komunikácia)
Otvorená RTLS (realtime locating services) platforma integrovaná s technológiou UWB
Smart city – smart energetická platforma (technológie pre smart grid)
Smart metering (PLC komunikácia, IoT, DATA koncentrátory)
IoT gateways, IoT riešenia („ready-made“ riešenia, výskum a vývoj)
Riešenie pre inteligentné verejné osvetlenie (Apollo platforma)
Zákaznícky vývoj, kooperácia pri výskumných a inovatívnych projektoch

Počas aktívneho pôsobenia na trhu sme získali niekoľko certifikátov a ocenení. Medzi najdôležitejšie medzinárodné patria určite niekoľko násobné Čestné uznania z veľtrhov Amper a MSV Brno či viacero ocenení účasti z kategórie Technologická inovácia v rámci Inovačného činu. Sme držiteľom certifikátu za zavedený systém manažérstva podľa normy ISO 9001:2015/ STN EN ISO9001:2016. Dlhodobo spolupracujeme s inštitúciami vzdelávania, vedy a techniky - slovenské technické univerzity, Slovenská akadémia vied a pod.

Slide

Zákazkový vývoj presne podľa vašich požiadaviek

Ak potrebujete vyvinúť unikátne riešenia alebo dodať naše produkty kontaktujte nás. Naši inžinieri sú pripravení pripraviť pre Vás technologické riešenia podľa Vašich predstáv.
Kontaktujte nás ..

Slide Novinky o našich aktivitách, projektoch a produktoch môžete sledovať na našej webovej stránke, Instagrame, Facebooku. Taktiež sa môžete registrovať na odber newsletra. novinky