Image
Výhody:veľké pokrytie bez zvyšovania počtu uplinkových bodov

redundantný monitorovací systém v prípade poruchy (sieť MESH)

bezpečná výmena dát medzi stožiarmi (šifrovaná komunikácia)

energeticky efektívne nabíjanie MPPT

 

Monitorovací systém výstražných svetiel lietadiel je jedným z veľmi dôležitých bezpečnostných prvkov nadzemných elektrických vedení, najmä v blízkosti letísk.
Funkčnosť týchto výstražných svetiel by sa mala pravidelne monitorovať, aby sa poruchy týchto svetiel podarilo v čo najkratšom čase detekovať a opraviť.
Inteligentné výstražné svetlá pre lietadlá nad výkonovými vedeniami (Smart aircraft warning lights for power transition lines - SAWL) poskytujú pre uvedené účely jedinečné riešenie. SAWL pozostáva z elektronického systému, ktorý je nainštalovaný na každom z monitorovaných stožiarov. V porovnaní s rôznymi inými systémami nemusí byť každý stožiar vybavený vlastnou komunikačnou jednotkov.

Systém SAWL pozostáva z dvoch typov stožiarových jednotiek, jeden typ sa používa pre uplink a monitorovanie a druhý typ je len monitorovací. Prepojenie medzi stožiarmi sa uskutočňuje prostredníctvom RF MESH siete s komunikačným dosahom do 1 - 2 km medzi susednými stožiarmi. Uplinkové stožiare sú potom zodpovedné za kompletný prenos dát na riadiaci a vizualizačný informačný panel. Táto architektúra eliminuje vysoký počet mobilných SIM kariet (alebo akejkoľvek inej uplinkovej služby) nainštalovaných v blízkosti vysokonapäťových vedení.

Napájanie všetkých zariadení sa uskutočňuje prostredníctvom obnoviteľného zdroja energie vo forme fotovoltického panela a veternej turbíny. Všetky energetické zdroje sú vybavené technológiou MPPT (sledovanie bodu maximálneho výkonu) a energia je uložená v SLA alebo gélovej batérii vo vnútri elektroniky.

Image
Image
Realizované projekty:


V roku 2018/2019

Vedenie Lemešany(SK) - Krosno/Iskrzynia(PL) V477 - V478

Vzdialenosť 13 km

Napätie 400 kV

40 stožiarov

 

Neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií

    Your Name

    Your Email (required)

    Subject

    Your Message

    Image