Každoročne vystavujeme naše produkty a riešenia na prestížnych svetových výstavách, aby sme boli bližšie k našim zahraničným klientom. V rokoch 2014 – 2020 ste mali možnosť vidieť nás na týchto výstavách:

2020
03/03/2020

Middle East Energy 2020 – 03. – 05.03. 2020, Dubaj, Spojené Arabské Emiráty

Spoločnosť T-Industry dlhodobo spolupracuje s partnermi z regiónu Arabského polostrova. Prvý krát sa so svojimi civilnými riešeniami predstavila na veľtrhu v Spojených arabských emirátoch. Na veľtrhu sa prehĺbili obchodné aktivity s partnermi z tohto regiónu.

2019
07/10/2019

Medzinárodný strojársky veľtrh Brno – 07.-11.10.2019, Brno, Česká republika

Medzinárodný strojársky veľtrh Brno  – 07.-11.10.2019, Brno, Česká republika

T-Industry bolo súčasťou najvýznamnejšieho priemyselného veľtrhu v strednej Európe. Hlavnou témou veľtrhu bol Priemysel 4.0 a digitálna továreň, čo napĺňa vývojové a výrobné portfólio v oblasti RTLS platformy s integrovanou s technológiou UWB (indoor tracking).

09/07/2019

INNOPROM – 09.-12.07.2019, Jekaterinburg, Ruská federácia

INNOPROM – 09.-12.07.2019, Jekaterinburg, Ruská federácia

Spoločnosť T-Industry sa prvý krát predstavila v regióne Ruskej federácie, a to konkrétne v Sverdlovskej oblasti v štvrtom najväčšom meste Ruska – v Jekaterinburgu.

15/04/2019

ELEKTRO Moskva – 15.-18.04.2019, Moskva, Ruská federácia

ELEKTRO Moskva – 15.-18.04.2019, Moskva, Ruská federácia

T-Industry nadviazalo na účasť na veľtrhu Interlight Moskva. Na veľtrhu bolo podpísané Memorandum o spolupráci s petrohradskou spoločnosťou pôsobiacou v sfére osvetlenia. Spoločnosť bude distribuovať na ruskom trhu riešenie T-Industry zamerané na smart riadenie priemyselného osvetlenia. Zároveň prebehlo nadviazanie partnerstva s moskovskou spoločnosťou, ktorá má operujúcu sieť predajní po celej Ruskej federácii, s ktorou je plánovaný podpis memoranda o spolupráci.

2018
01/10/2018

Medzinárodný strojársky veľtrh Brno – 01.- 05.10.2018, Brno, Česká republika

MSV 2018

T-Industry získalo zákazníka na dodávku RFID čítačiek, ktoré boli modifikované na potreby daného zákazníka, a to konkrétne na umiestnenie k jednotlivým výrobným zónam za účelom personifikácie operátora, resp. pracovníka. Po výstave a úspešnom testovaní vzoriek, bol podpísaný kontrakt na výrobu viac ako 100ks RFID čítačiek.

Spoločnosť taktiež získala čestné uznanie generálneho riaditeľa Veletrhy Brno za exponát – Otvorená RTLS platforma integrovaná s technológiou UWB.

2017
07/11/2017

Interlight Moskva – 07.-10.11.2017, Moskva, Ruská federácia

Interlight Moskva – 07.-10.11.2017, Moskva, Ruská federácia

Spoločnosť T-Industry sa prvý krát predstavila na ruskom trhu. Primárnym cieľom bola prezentácia aktivít a riešení v oblasti Smart streetlightingu

24/03/2017

AMPER 2017, Brno, Česká republika

AMPER 2017, Brno, Česká republika

Spoločnosť T-Industry opäť zvíťazila v súťaži Zlatý Amper kde získala čestné uznanie za exponát Apollo – systém bezdrôtového riadenia vereného osvetlenia.

2014
01/10/2014

ATX Automation Technology Expo EAST 2014 New York, USA

ATX Automation Technology Expo EAST 2014 New York, USA

T-Industry prezentovala svoje aktivity prvý krát na veľtrhu v USA. Primárnym cieľom bola prezentácia riešení v priemyselnej automatizácii.

29/09/2014

Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2014 , Česká republika

MSV Brno 2014

Spoločnosť T-Industry prezentovala svoju výskumnú a výrobnú činnosť na najdôležitejšom strojárskom a elektrotechnickom veľtrhu v rámci strednej Európy. Vďaka účasti tak získala klienta v oblasti automatizácie a RFID snímačov pre ručné umývačky vozidiel.

25/03/2014

AUTOMATICON 2014 ,Varšava, Poľsko

AUTOMATICON 2014 ,Varšava, Poľsko

Spoločnosť sa prvý krát predstavila na veľtrhu v Poľsku. Vďaka prezentácii svojej výskumnej a výrobnej činnosti získala kľúčového zákazníka Veolia Energia Poznaň.

18/03/2014

AMPER 2014, Brno, Česká republika

AMPER 2014, Brno, Česká republika

T-Industry získalo prestížne medzinárodné ocenenie – čestné uznanie v súťaži Zlatý Amper za exponát MODULAR – XL.