Platné úžitkové vzory


 Pojazdová hnacia stanica

 Modulárny variabilný prevodník analógových a/alebo digitálnych veličín

 Panelový zobrazovač na vizualizáciu procesov v priemysle

 Systém a spôsob univerzálneho zberu a/alebo spracovania informácií

 Systém a spôsob diaľkového odpočtu meradiel energií a/alebo médií

 Zdvíhacie zariadenie terča, najmä na pozemné výcvikové použitie a spôsob komunikácie

 Systém a spôsob spracovania telemetrických údajov, najmä z meradiel spotreby

Platné ochranné známky


 T-INDUSTRY

 TERČOT