Moderný systém distribuovaného riadenia a zberu dát

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti podporou realizácie priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja zameraného na podstatnú inováciu existujúceho produktu žiadateľa.

Špecifické ciele (výsledky projektu):

1. Odstránenie slabých stránok a dosiahnutie výrazného zlepšenia existujúcich modulov v pôvodom produkte (systéme) univerzálneho zberu a spracovania informácii

2. Vytvorenie nového hardvérového modulu (súčasti) – OpenBOX ako embedded platformy pre moderný systém distribuovaného riadenia a zberu dát

3. Vytvorenie komplexného prototypu inovovaného produktu – „Moderný systém distribuovaného riadenia a zberu dát“ za účelom overovania a predvádzania

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE.

Európsky fond regionálneho rozvoja

Ministerstvo hospodárstva SR

 

Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu, konkrétne z operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast.

Prijímateľ: T-Industry, s.r.o., Hoštáky 910/49, 907 01 Myjava
Miesto realizácie: T-Industry, s.r.o., Hoštáky 910/49, 907 01 Myjava, Trenčiansky kraj, Západné Slovensko
Začiatok projektu: 01/2014
Ukončenie projektu: 12/2015
Výška poskyt. príspevku: 109 848,59 €

Investícia do Vašej budúcnosti.

www.economy.gov.sk / www.opkahr.sk

Fotodokumentácia: