Zoznam podporovaných projektov a inštitúcií


  • Umelecký večer STU
    Umelecký večer STU 2014
  • CTU CarTech Studentský tým Formula Student
    CTU CarTech Studentský tým Formula Student 2013
  • CTU CarTech Studentský tým Formula Student
    CTU CarTech Studentský tým Formula Student 2012