Blokovo-ideový návrh

admin

blokovo ideovy navrh

Celý proces začína stretnutím sa so zákazníkom, kde sú predstavené požiadavky na funkcionalitu, rozmer, drôtové či bezdrôtové rozhrania, na zobrazovaciu jednotku a iné detaily o zariadení, ktoré zákazník potrebuje navrhnúť – vytvoriť. Ak je to potrebné, naplánuje sa osobná obhliadka na mieste inštalácie zariadenia a vykonajú sa potrebné merania za účelom presnej špecifikácie rôznych parametrov.