ELEKTRO Moskva – 07.-10.06.2021, Moskva, Ruská federácia

admin

Spoločnosť T-Industry úspešne nadviazala na účasť na veľtrhoch, ktoré sa uskutočnili v regiónoch Ruskej federácie. V roku 2021 bola na výstave prezentovaná aj účasť ruského obchodného partnera, s ktorým bolo v minulosti uzatvorené Memorandum o spolupráci. Táto synergia významne pomohla prezentácii T-Industry, vďaka významnej účasti pozvaných návštevníkov a obchodných partnerov.