Firmware

admin

Všetky nami vyvinuté a vytvorené zariadenia – elektronické moduly obsahujú aj programové vybavenia. V dnešnej dobe hardvér a softvér sú ako spojené nádoby.  Softvér / firmware do zariadení sa navrhuje a vytvára na základe konkrétnych požiadaviek zákazníka. Môže sa jednať iba o implementáciu bios-u a API, stým že vyššie vrstvy si zákazník programuje sám, alebo sa podľa požiadaviek programuje kompletný aplikačný softvér aj s kompletným užívateľským prostredím a rozhraniami.