Medzinárodný strojársky veľtrh Brno – 01.- 05.10.2018, Brno, Česká republika

admin

MSV 2018

T-Industry získalo zákazníka na dodávku RFID čítačiek, ktoré boli modifikované na potreby daného zákazníka, a to konkrétne na umiestnenie k jednotlivým výrobným zónam za účelom personifikácie operátora, resp. pracovníka. Po výstave a úspešnom testovaní vzoriek, bol podpísaný kontrakt na výrobu viac ako 100ks RFID čítačiek.

Spoločnosť taktiež získala čestné uznanie generálneho riaditeľa Veletrhy Brno za exponát – Otvorená RTLS platforma integrovaná s technológiou UWB.