Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2014 , Česká republika

admin

MSV Brno 2014

Spoločnosť T-Industry prezentovala svoju výskumnú a výrobnú činnosť na najdôležitejšom strojárskom a elektrotechnickom veľtrhu v rámci strednej Európy. Vďaka účasti tak získala klienta v oblasti automatizácie a RFID snímačov pre ručné umývačky vozidiel.