Návrh plošného spoja – PCB

admin

Nasleduje krok návrhu prototypového plošného spoja. Na prototypovom kuse sa overí a odskúša požadovaná funkcionalita, či už elektrická alebo logická. Podkladom k návrhu sú zákazníkom definované rozmery, obal či rôzne svorky a konektory.