Planet Budapešť – 30.11.2021 – 05.12.2021, Budapešť, Maďarsko

admin

Planet_Budapest

Nový koncept výstavy a samitu mal za cieľ predstaviť nové a udržateľné riešenia v sektore energetiky, vodného a odpadového hospodárstva, smart cities a transportu. T-Industry na tejto výstave nesmelo chýbať a predstavilo sa tak vo forme samostatného stánku v segmente energetiky, kde prezentovalo smart spôsob monitoringu spotreby energií, najmä spotreby vody ktoré sa dajú využiť v oblastiach smart cities. Taktiež bol prezentovaný model a riešenia v Priemysle 4.0. T-Industry bolo taktiež súčasťou panelovej diskusie na tému „New directions in the energy industry“ – Nové smerovanie energetického sektora. Náš CEO diskutoval s partnermi z Maďarska, Poľska a Českej republiky na témy cirkulárnej ekonomiky, obnoviteľných zdrojov, riešení pre smart cities, udržateľnosti a ďalších iných.