Schématický návrh

admin

schematicka znacka pri navrhu dosky plosnych spojov

Na základe predchádzajúcich stretnutí, meraní a spresnení či konzultácií sa vyhotoví schematický návrh zariadenia – elektronického modulu, ktorý popisuje základnú elektronickú funkcionalitu zariadenia, jeho rozhrania a elektrické parametre.