Soldering – letovanie plošných spojov a oživenie

admin

Soldering, letovanie

Akokoľvek dobre elektricky navrhnutý plošný spoj, je len tak kvalitný, ako kvalitná je samotná doska plošného spoja, použitie kvalitných súčiastok a v neposlednom rade ako kvalitne sú súčiastky zaletované. Táto fáza sa dá nazvať aj fázou oživenia. U nás sú prototypové dosky plošných spojov letované s použitím profesionálnych nástrojov a prístrojov od renomovaných značiek ako Weller a podobne. Taktiež použitie kvalitných letovacích pást a spájok zaručuje kvalitne zletovaný spoj, ktorý časom nedegraduje. Väčšie série PCB sú posielané partnerom na profesionálne osadenie na osadzovacej linke.