Účasť na svetovej výstave EXPO Dubai – 31.10.2021 -06.11.2021, Dubaj, Spojené arabské emiráty

admin

Spoločnosť T-Industry dostala od Ministerstva hospodárstva SR príležitosť predstaviť svoje riešenia pre Smart cities počas tematického okruhu Urban & Rural Week. Vďaka tejto príležitosti boli odprezentované možnosti smart osvetlenia pre mestá, priemyselné parky, obytné zóny a pod. O produkty a služby T-Industry bol prejavený záujem, nie len pre emirát Dubaj, ale aj iné emiráty v rámci Spojených arabských emirátov, ako napr. región Um Al Quwain. Táto jedinečná možnosť priniesla nadviazanie nových obchodných kontaktov, partnerstiev a viedla k prezentácií inovačných riešení a potenciálu spoločnosti.