Zvýšenie efektívnosti podpory predaja v spoločnosti T-INDUSTRY, s.r.o. účasťou na vybraných výstavách.

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti pomocou vybraných nástrojov marketingu pri podpore predaja.

Špecifické ciele (výsledky projektu):

1. Zvýšiť efektívnosť obchodných činností pri predaji výrobkov a služieb a zlepšiť obchodnú pozíciu spoločnosti pri obchodnej konfrontácii na trhoch EÚ a tretích krajín

2. Zvýšiť úroveň prezentačných aktivít na medzinárodných trhoch spolu so zvýšením informovanosti o vývojových tendenciách na zahraničných trhoch.

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE.

Európsky fond regionálneho rozvoja

Ministerstvo hospodárstva SR

 

Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu, konkrétne z operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast.

Prijímateľ: T-Industry, s.r.o., Hoštáky 910/49, 907 01 Myjava
Miesto realizácie: T-Industry, s.r.o., Hoštáky 910/49, 907 01 Myjava, Trenčiansky kraj, Západné Slovensko
Začiatok projektu: 09/2013
Ukončenie projektu: 11/2014
Výška príspevku: 17 827,19 €

Investícia do Vašej budúcnosti.

www.economy.gov.sk / www.opkahr.sk

Fotodokumentácia: