AMPER 2017, Brno, Česká republika

admin

Spoločnosť T-Industry opäť zvíťazila v súťaži Zlatý Amper kde získala čestné uznanie za exponát Apollo – systém bezdrôtového riadenia vereného osvetlenia.

AMPER 2014, Brno, Česká republika

admin

T-Industry získalo prestížne medzinárodné ocenenie – čestné uznanie v súťaži Zlatý Amper za exponát MODULAR – XL.

AUTOMATICON 2014 ,Varšava, Poľsko

admin

Spoločnosť sa prvý krát predstavila na veľtrhu v Poľsku. Vďaka prezentácii svojej výskumnej a výrobnej činnosti získala kľúčového zákazníka Veolia Energia Poznaň.

Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2014 , Česká republika

admin

MSV Brno 2014

Spoločnosť T-Industry prezentovala svoju výskumnú a výrobnú činnosť na najdôležitejšom strojárskom a elektrotechnickom veľtrhu v rámci strednej Európy. Vďaka účasti tak získala klienta v oblasti automatizácie a RFID snímačov pre ručné umývačky vozidiel.

Testovanie

admin

Záverečným a vlastne aj najdôležitejším krokom je testovanie. Každé jedno zariadenie, modul alebo len osadená doska plošného spoja sú nami testované. Odskúšané sú všetky rozhrania a základná funkčnosť. Na testovanie a meranie parametrov využívame moderné meracie a testovacie prístroje a nástroje, tak aby zákazník mal istotu, že dostane plne funkčné a otestované zariadenie, tak ako si objednal a v deklarovaných parametroch.

Návrh plošného spoja – PCB

admin

Nasleduje krok návrhu prototypového plošného spoja. Na prototypovom kuse sa overí a odskúša požadovaná funkcionalita, či už elektrická alebo logická. Podkladom k návrhu sú zákazníkom definované rozmery, obal či rôzne svorky a konektory.  

Blokovo-ideový návrh

admin

blokovo ideovy navrh

Celý proces začína stretnutím sa so zákazníkom, kde sú predstavené požiadavky na funkcionalitu, rozmer, drôtové či bezdrôtové rozhrania, na zobrazovaciu jednotku a iné detaily o zariadení, ktoré zákazník potrebuje navrhnúť – vytvoriť. Ak je to potrebné, naplánuje sa osobná obhliadka na mieste inštalácie zariadenia a vykonajú sa potrebné merania za účelom presnej špecifikácie rôznych parametrov.