Planet Budapešť – 30.11.2021 – 05.12.2021, Budapešť, Maďarsko

admin

Planet_Budapest

Nový koncept výstavy a samitu mal za cieľ predstaviť nové a udržateľné riešenia v sektore energetiky, vodného a odpadového hospodárstva, smart cities a transportu. T-Industry na tejto výstave nesmelo chýbať a predstavilo sa tak vo forme samostatného stánku v segmente energetiky, kde prezentovalo smart spôsob monitoringu spotreby energií, najmä spotreby vody ktoré sa dajú využiť v oblastiach smart cities. Taktiež … Read More

MSV Brno – 08.– 12.11.2021, Brno, Česká republika

admin

-Industry bolo na jeseň tradične súčasťou najvýznamnejšieho priemyselného veľtrhu v strednej Európe – MSV Brno 2021. Hlavnou témou veľtrhu bol opäť Priemysel 4.0 a digitálna továreň, čo je jednou z devíz, ktoré spoločnosť ponúka. Hlavným bodom bola prezentácia Industry 4.0 hardvérových modulov a modulov pre lokalizáciu Heracles (autonómne prepínanie indoor a outdoor lokalizácie).

Účasť na svetovej výstave EXPO Dubai – 31.10.2021 -06.11.2021, Dubaj, Spojené arabské emiráty

admin

Spoločnosť T-Industry dostala od Ministerstva hospodárstva SR príležitosť predstaviť svoje riešenia pre Smart cities počas tematického okruhu Urban & Rural Week. Vďaka tejto príležitosti boli odprezentované možnosti smart osvetlenia pre mestá, priemyselné parky, obytné zóny a pod. O produkty a služby T-Industry bol prejavený záujem, nie len pre emirát Dubaj, ale aj iné emiráty v rámci Spojených arabských emirátov, ako … Read More

GITEX Dubai – 17.– 21. 10. 2021, Dubaj, Spojené arabské emiráty

admin

GITEX_2021

Veľtrh GITEX predstavuje vlajkovú loď technologických veľtrhov vo svete. Na výstave nechýbali najväčší hráči ako Microsoft, Apple, Etisalat a pod. T-Industry je dlhodobo aktívne v regióne Arabského polostrova. Svojou prezentáciou nadviazalo na účasť na veľtrhu Middle East Energy a rozšírilo tak možnosti presadenia sa na tomto trhu s riešeniami pre Smart cities, ktoré sa tešili obrovskému záujmu arabských obchodných partnerov.

ELEKTRO Moskva – 07.-10.06.2021, Moskva, Ruská federácia

admin

Spoločnosť T-Industry úspešne nadviazala na účasť na veľtrhoch, ktoré sa uskutočnili v regiónoch Ruskej federácie. V roku 2021 bola na výstave prezentovaná aj účasť ruského obchodného partnera, s ktorým bolo v minulosti uzatvorené Memorandum o spolupráci. Táto synergia významne pomohla prezentácii T-Industry, vďaka významnej účasti pozvaných návštevníkov a obchodných partnerov.

ELEKTRO Moskva – 15.-18.04.2019, Moskva, Ruská federácia

admin

T-Industry nadviazalo na účasť na veľtrhu Interlight Moskva. Na veľtrhu bolo podpísané Memorandum o spolupráci s petrohradskou spoločnosťou pôsobiacou v sfére osvetlenia. Spoločnosť bude distribuovať na ruskom trhu riešenie T-Industry zamerané na smart riadenie priemyselného osvetlenia. Zároveň prebehlo nadviazanie partnerstva s moskovskou spoločnosťou, ktorá má operujúcu sieť predajní po celej Ruskej federácii, s ktorou je plánovaný podpis memoranda o spolupráci.

Medzinárodný strojársky veľtrh Brno – 01.- 05.10.2018, Brno, Česká republika

admin

MSV 2018

T-Industry získalo zákazníka na dodávku RFID čítačiek, ktoré boli modifikované na potreby daného zákazníka, a to konkrétne na umiestnenie k jednotlivým výrobným zónam za účelom personifikácie operátora, resp. pracovníka. Po výstave a úspešnom testovaní vzoriek, bol podpísaný kontrakt na výrobu viac ako 100ks RFID čítačiek. Spoločnosť taktiež získala čestné uznanie generálneho riaditeľa Veletrhy Brno za exponát – Otvorená RTLS platforma integrovaná … Read More