Testovanie

admin

Záverečným a vlastne aj najdôležitejším krokom je testovanie. Každé jedno zariadenie, modul alebo len osadená doska plošného spoja sú nami testované. Odskúšané sú všetky rozhrania a základná funkčnosť. Na testovanie a meranie parametrov využívame moderné meracie a testovacie prístroje a nástroje, tak aby zákazník mal istotu, že dostane plne funkčné a otestované zariadenie, tak ako si objednal a v deklarovaných parametroch.

Firmware

admin

Všetky nami vyvinuté a vytvorené zariadenia – elektronické moduly obsahujú aj programové vybavenia. V dnešnej dobe hardvér a softvér sú ako spojené nádoby.  Softvér / firmware do zariadení sa navrhuje a vytvára na základe konkrétnych požiadaviek zákazníka. Môže sa jednať iba o implementáciu bios-u a API, stým že vyššie vrstvy si zákazník programuje sám, alebo sa podľa požiadaviek programuje kompletný aplikačný softvér … Read More

Soldering – letovanie plošných spojov a oživenie

admin

Soldering, letovanie

Akokoľvek dobre elektricky navrhnutý plošný spoj, je len tak kvalitný, ako kvalitná je samotná doska plošného spoja, použitie kvalitných súčiastok a v neposlednom rade ako kvalitne sú súčiastky zaletované. Táto fáza sa dá nazvať aj fázou oživenia. U nás sú prototypové dosky plošných spojov letované s použitím profesionálnych nástrojov a prístrojov od renomovaných značiek ako Weller a podobne. Taktiež použitie … Read More

Mechanický návrh obalu

admin

Vo fáze mechanického návrhu a vývoja obalu sa berú do úvahy všetky požiadavky na mechanické vyhotovenie zariadenia, jeho montáž, umiestnenie, konektory, požiadavky na IP krytie a mnoho ďalších aspektov. Je zrejmé, že vzhľad zariadenia predáva a preto ponúkame našim zákazníkom široké možnosti vstavania zariadení do rôznych obalov. Od lacnejších riešení v podobe sériových obalov a škatúľ od výrobcov ako je Hammond, … Read More

Návrh plošného spoja – PCB

admin

Nasleduje krok návrhu prototypového plošného spoja. Na prototypovom kuse sa overí a odskúša požadovaná funkcionalita, či už elektrická alebo logická. Podkladom k návrhu sú zákazníkom definované rozmery, obal či rôzne svorky a konektory.  

Schématický návrh

admin

schematicka znacka pri navrhu dosky plosnych spojov

Na základe predchádzajúcich stretnutí, meraní a spresnení či konzultácií sa vyhotoví schematický návrh zariadenia – elektronického modulu, ktorý popisuje základnú elektronickú funkcionalitu zariadenia, jeho rozhrania a elektrické parametre.

Blokovo-ideový návrh

admin

blokovo ideovy navrh

Celý proces začína stretnutím sa so zákazníkom, kde sú predstavené požiadavky na funkcionalitu, rozmer, drôtové či bezdrôtové rozhrania, na zobrazovaciu jednotku a iné detaily o zariadení, ktoré zákazník potrebuje navrhnúť – vytvoriť. Ak je to potrebné, naplánuje sa osobná obhliadka na mieste inštalácie zariadenia a vykonajú sa potrebné merania za účelom presnej špecifikácie rôznych parametrov.